Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 547/QĐ-TTg về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Bá Thiện – phân khu 1, huyện Bình Xuyên.

Read more

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 339 về việc đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Nam Bình Xuyên..

Read more