Đội ngũ lãnh đạo

Với 15 năm kinh nghiệm hợp tác và phát triển dự án với các đối tác nước ngoài.

Là thành viên góp vốn và phát tiển dự án KCN Nam Bình Xuyên – Vĩnh Phúc (với quy mô 295Ha).

Đồng chủ đầu tư dự án phát triển hạ tầng Cụm công nghiệp Gia Phú & Khánh Thượng – Ninh Bình.

Tư vấn cho hơn 300 dự án đầu tư nước ngoài tại Việt nam với số vốn trên 2 tỷ USD.