Lĩnh vực hoạt động

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng VK chuyên hoạt động trong lĩnh vực phát triển hạ tầng KCN, tư vấn quản lý, thiết kế giám sát và thi công các nhà máy, khu công nghiệp, công trình dân dụng, thi công hạ tầng, san lấp mặt bằng,… Cụ thể bao gồm:​

Thiết kế, thi công nhà xưởng công nghiệp.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

Thiết kế, thi công nhà ở, công trình dân dụng.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

Đầu tư, phát triển dự án khu đô thị, khu công nghiệp, hạ tầng…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

Thi công san lấp mặt bằng.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

Giám sát thi công các công trình xây dựng.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

Thi công hạ tầng.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

Tư vấn quản lý.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

Tư vấn lập quy hoạch.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.