Đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Nam Bình Xuyên

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 339 về việc đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Nam Bình Xuyên..

Dự án do 2 nhà đầu tư là Công ty TNHH J&D Partners và Công ty TNHH Tư vấn đầu tư VK thực hiện.

Dự án có quy mô hơn 295 ha, trong đó phần đất xây dựng hạ tầng KCN là 290 ha, phần đất hành lang lưới điện cao thế 220kV là 5,5 ha.

Địa điểm xây dựng dự án tại các xã Phú Xuân, Tân Phong và các thị trấn Hương Canh, Đạo Đức, huyện Bình Xuyên. Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 2.200 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư hơn 360 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Phúc đảm bảo việc triển khai dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức thực hiện thu hồi đất, đền bù, GPMB, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện được Nhà nước cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc và các cơ quan liên quan giám sát, đánh giá việc triển khai dự án, trong đó có việc góp đủ vốn và đúng thời hạn để thành lập tổ chức kinh tế thực hiện dự án theo quy định pháp luật.

Thực hiện các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động, phương án xây dựng nhà ở, công trình xã hội… cho người dân bị thu hồi đất; đảm bảo an toàn trong quá trình triển khai dự án và công trình lưới điện 220kV theo quy định của Luật Điện lực.